विश्व हुलाक दिवस २०१८ को शुभकामना

Notice Board

Notice

Available Downloads
File / URLDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (20180129_163826.jpg)सूचनाठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे |2924 Kb01/29/18 11:08
Download this file (LOI- IT.jpg)सूचना ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे |426 Kb02/28/17 10:30
Download this file (intent for weighing and other.jpg)सूचना ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे |376 Kb02/23/17 10:59
Download this file (UPU.jpg)CircularMember Countries' legal Situation regarding the Acts of the Union.318 Kb12/16/16 06:50
Download this file (suchana.jpg)सूचना नाइलन थैला खरिद सम्बन्धि बोलपत्र छनौंटको सुचना |1037 Kb12/09/16 11:07
Download this file (for PSD and PPMO website.jpg)सूचना बोलपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद तथा विधी परिबर्तन गरिएको बारेको सूचना 1758 Kb12/01/16 10:06
Download this file (amm 001.jpg)सुचनाE-bidding सम्बन्धमा711 Kb11/14/16 06:35
Access this URL (http://182.93.95.152/psd/hulak_tender_nylan.pdf)सुचना नाइलन डाँका थैली खरिद 359 Kb10/25/16 11:29
Access this URL (http://182.93.95.152/psd/Hulak_tender_nylan_chap.pdf)सुचना नाइलन डाँका थैली खरिद राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोल्पत्र (NCB)10434 Kb10/25/16 11:27
Download this file (Suchana.pdf)सुचनाछाता, हल्कारा झोला, पन्चो वर्षादी खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र पुन: आव्हानको सूचना ।764 Kb05/26/15 06:44